DreamsDream Project No.1

  1. Project Title: Nav Jeevan English Boarding School in Lumbini, Nepal
  2. Budget: 27,710,000 KRW (about 25,300 USD)
  3. Construction Period: 2014.03.06~2014.05.30
  4. Fundraising Period: 2013.10.22~2014.03.27
  5. Sponsor: Estelle Na, Matthew, Kang Yong-ju, Kang Hyun-min, Go Baek-soon, Gowon-dam, Ko Yoon-seul, Ko Ha-yul, Kwak In-ae, Kwon Ja-young, Kwon Hye-jin, Kim Gyeong-hee, Kim Geun-hee, Kim Dae-won, Kim Dae-hyun, Kim Do-kyung, Kim MG, Kim Mi-im, Kim Seong-il, Kim Sung-tae, Kim Soo-bong, Kim Seung-ah, Kim Yeon-hee, Kim Young-min, Kim Young-eun, Kim Jae-kyung, Kim Jeong-han, Kim Ji-in, Kim Hyun, Kim Hyun-mi, Kim Hee-kyung, Na Gyu-eun, Nam Sang-hyuk, Nam Nam-sook, Nam Hye-kyung, Do Eun-mi, Ryu Beom-gu, Ryu Ho-seok, Moon Sang-jae, Park Seon-jong, Park Seong-ja, Park Seong-hye, Park Soo-kyung, Park Si-hyung, Park Yong-hyun, Park Eun-kyung, Park Jae-soo, Park Joo-ho, Ban Kyu-won, Ban Si-yoon, Ban Jeong-ho, Bang Hong-hee, Bae Jin, Bae Hyo-dong, Seo Sang-hyung, Seol Young-joo, Son Byung-deok, Song Seo-hee, Shin Dong-heon, Shin Chang-soo, Shinpyeong Church, Shin Hyun-gyu, Shim Jae-soon, Shim Ji-hyun, Ahn Hyo-sun, Yeo Geun-ha, Oh Ae-ran, Oh Young-hun , Won Sun-ja, Yoo Ho-seok, Yoon Seung-ryul, Yoon Jin-soo, Lee Kwang-pil, Lee Ki-joo, Lee Dong-hwa, Lee Su-jin, Lee Young-hwa , Lee Won-hyung, Lee Eun-kyung, Lee In-ho, Lee Jung-eun, Lee Jong-man, Lee Jong-soo, Lee Yeon-ju, Lee Hye-jin, Lee Hong-don, Lee Hee-jeong, Lim Dan-sil, Lim Seong-gyeong, Lim Esther, Lim Joseph, Lim Eun-ok, Lim Jun-ho, Lim Chae-jong, Jun Soon-ae, Jang Jae-hee, Jeon Joo-hye, Jeon Choong-ryul, Jeong See-un, Jung So-yeon, Jung Yeon-woo, Jaeseon Jung, Jung Hyun-ok, Jung Hye-seon, Cho Won-hui, Cho Wook-je, Cho Joon-haeng, Cho Joon-hui, Ju Seo-deok, Global Mission Church Youth, Ji Seung-hee, Cha Eun-hee, Choi Kwang-sik, Choi Bae-jin, Choi Sa-ra, Choi Seong-nam, Choi Young-mi, Choi Ye-ram, Choi Ye-rin, Ham Seok-hee, Heo Soo-jeong, Heo Eun-cheol, Home School Support Center (IMH), Hwang Jong-cheol

Dotori Home School, Lee Eun-seon, Choi Yeo-jin, Shin Na-jeong, Chun Byeong-hee, Jung Hye-kyung, Lee Ji-hyun, Jang Tae-ju, Lee In, Choi Ki-nam, Hwang Jae-woo, Jo An-sang, Kim Joon-cheol, Kim Min-soo, Kim Seong-su, Kang Seong-hwan, Lee Reun-bi, Bae Hye-sun

Talent donation: Ko Seung-il, Lee Doo-hyun, Chun Seok-yong, Home School Support Center, Global Mission Church Youth Department